Macro Consulting Macro Consulting Macro Consulting Macro Consulting Macro Consulting

Якісні дослідження

Якісні дослідження використовуються для виявлення мотиваційних аспектів поведінки респондентів, персональних очікувань, уявлень, цінностей і т.п. На відміну від кількісних досліджень, що ґрунтуються на статистичних процедурах, якісні дослідження носять нестандартизований характер. Коли знань про те, хто і що купує, скільки і як часто є недостатніми, коли необхідно знати чому споживачі поводяться саме так, яке їх відношення до продукту, бренду, якісні дослідження стають незамінними.

Методи якісних досліджень:

  • Фокус-група - групове інтерв'ю, що проводиться модератором у формі групової дискусії в певному часовому інтервалі (1,5 - 2 години) за заздалегідь розробленим сценарієм, сфокусована на досліджуваній проблемі або об'єкті (товар, послуга, реклама). Фокус група проводиться з невеликою групою "типових" представників  частини населення, яка вивчається (стандартна фокус-група 8 респондентів, розширена фокус група 10-12 респондентів, міні фокус група 4-6 респондентів
  • Глибині інтерв’ю – неформальна особиста бесіда, що проводиться професійним інтерв’юером по наперед складеному  плані та базується на використанні методів, що спонукають респондентів до тривалих і ґрунтовних міркувань щодо ціких для дослідника питань
Таємний клієнт
Дати навчання та тренінгів
13 Червня

Ця інформація для тих, хто хоче підвищити силу впливу свого голосу в усіх сферах життя!

07 - 08 Червня

МЕТА: Оптимізувати процес підбору персоналу в компанії.

Наші клієнти